Gaál Ottó (8200 Veszprém, Tulipán u. 15.) (a továbbiakban Gaál Ottó, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Elolvasom a Jogi és adatvédelmi nyilatkozatot (.pdf)